Bán nhà đường Nguyễn Bặc phường 3 quận Tân Bình

Bán nhà đường Nguyễn Bặc phường 3 quận Tân Bình

Diện tích: 47m² ngang 4m, dài 12m, giá 6,5 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông, đường bê tông 3m.
Bán nhà đường Đồng Đen phường 14 quận Tân Bình

Bán nhà đường Đồng Đen phường 14 quận Tân Bình

Diện tích: 37m² ngang 3m, dài 12m, giá 5,7 tỷ, Sổ Hồng, hướng: , đường bê tông 4m.
Bán nhà đường Nguyễn Bá Tòng phường 11 quận Tân Bình

Bán nhà đường Nguyễn Bá Tòng phường 11 quận Tân Bình

Diện tích: 105m² ngang 6m, dài 17m, giá 14,8 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Bắc, đường nhựa 8m.
Bán nhà đường Bùi Thế Mỹ phường 10 quận Tân Bình

Bán nhà đường Bùi Thế Mỹ phường 10 quận Tân Bình

Diện tích: 56m² ngang 3,7m, dài 14m, giá 7,2 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông Nam, đường nhựa 4m.
Bán nhà đường Bùi Thị Xuân phường 2 quận Tân Bình

Bán nhà đường Bùi Thị Xuân phường 2 quận Tân Bình

Diện tích: 21,4m² ngang 3m, dài 7m, giá 3,8 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Tây Nam, đường bê tông 2m.
Bán căn hộ chung cư Botanica Premier phường 2 quận Tân Bình

Bán căn hộ chung cư Botanica Premier phường 2 quận Tân Bình

Diện tích: 97m² ngang m, dài m, giá 6 tỷ, Đang Chờ Sổ, hướng: Bắc, đường nhựa 6m.
Bán nhà đường Hoàng Hoa Thám phường 12 quận Tân Bình

Bán nhà đường Hoàng Hoa Thám phường 12 quận Tân Bình

Diện tích: 57,2m² ngang 4m, dài 14,3m, giá 13 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Tây, đường bê tông 4m.
Bán nhà đường Hồng Lạc phường 10 quận Tân Bình

Bán nhà đường Hồng Lạc phường 10 quận Tân Bình

Diện tích: 46m² ngang 4,6m, dài 10m, giá 9 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông Bắc, đường nhựa 7m.
Bán nhà đường Tân Khai phường 4 quận Tân Bình

Bán nhà đường Tân Khai phường 4 quận Tân Bình

Diện tích: 82,5m² ngang 4,4m, dài 18,5m, giá 12,5 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Nam, đường nhựa 6m.
Bán nhà đường Hiệp Nhất phường 4 quận Tân Bình

Bán nhà đường Hiệp Nhất phường 4 quận Tân Bình

Diện tích: 29,5m² ngang 3m, dài 9,5m, giá 2,9 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Tây Bắc, đường bê tông 3m.
Bán nhà đường Lạc Long Quân phường 9 quận Tân Bình

Bán nhà đường Lạc Long Quân phường 9 quận Tân Bình

Diện tích: 38m² ngang 3,2m, dài 12m, giá 6,9 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông, đường bê tông 3m.
Bán nhà đường Nguyễn Phúc Chu phường 15 quận Tân Bình

Bán nhà đường Nguyễn Phúc Chu phường 15 quận Tân Bình

Diện tích: 48m² ngang 4m, dài 12m, giá 4,1 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Tây Nam, đường bê tông 4m.
Bán nhà đường Tân Trụ phường 15 quận Tân Bình

Bán nhà đường Tân Trụ phường 15 quận Tân Bình

Diện tích: 63m² ngang 3,55m, dài 18m, giá 6 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Tây Bắc, đường nhựa 6m.
Bán nhà đường Nguyễn Trọng Tuyển phường 1 quận Tân Bình

Bán nhà đường Nguyễn Trọng Tuyển phường 1 quận Tân Bình

Diện tích: 55m² ngang 5m, dài 15m, giá 7,15 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Nam, đường bê tông 3m.
Bán nhà đường Hà Bá Tường phường 12 quận Tân Bình

Bán nhà đường Hà Bá Tường phường 12 quận Tân Bình

Diện tích: 80m² ngang 4m, dài 20m, giá 6,9 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Tây Bắc, đường nhựa 3m.
Bán nhà đường Nguyễn Sỹ Sách phường 15 quận Tân Bình

Bán nhà đường Nguyễn Sỹ Sách phường 15 quận Tân Bình

Diện tích: 24m² ngang 3m, dài 8m, giá 2,55 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông Nam, đường bê tông 4m.
Bán nhà đường Bàu Cát phường 11 quận Tân Bình

Bán nhà đường Bàu Cát phường 11 quận Tân Bình

Diện tích: 116m² ngang 6m, dài 23m, giá 22,5 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông Bắc, đường nhựa 5m.
Bán nhà đường Âu Cơ phường 10 quận Tân Bình

Bán nhà đường Âu Cơ phường 10 quận Tân Bình

Diện tích: 23m² ngang 4,6m, dài 5,6m, giá 2,5 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông, đường nhựa 2,5m.
Bán nhà Ni Sư Huỳnh Liên phường 10 quận Tân Bình

Bán nhà Ni Sư Huỳnh Liên phường 10 quận Tân Bình

Diện tích: 25,4m² ngang 6,4m, dài 4m, giá 2,6 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông, đường nhựa 2m.
Bán căn hộ chung cư Hope Garden phường 15 quận Tân Bình

Bán căn hộ chung cư Hope Garden phường 15 quận Tân Bình

Diện tích: 65m² ngang m, dài m, giá 2,45 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông Bắc, đường nhựa m.
Bán nhà đường Bạch Đằng phường 2 quận Tân Bình

Bán nhà đường Bạch Đằng phường 2 quận Tân Bình

Diện tích: 68m² ngang 4,7m, dài 11,5m, giá 14,5 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông, đường nhựa 4,6m.
Bán nhà đường Cống Lỡ phường 14 quận Tân Bình

Bán nhà đường Cống Lỡ phường 14 quận Tân Bình

Diện tích: 65m² ngang 4m, dài 16m, giá 6,8 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Tây Bắc, đường bê tông 4m.
Bán nhà đường Trường Chinh phường 12 quận Tân Bình

Bán nhà đường Trường Chinh phường 12 quận Tân Bình

Diện tích: 68m² ngang 3,4m, dài 21m, giá 18,5 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Tây Nam, đường nhựa 16m.
Bán nhà đường Sông Đà phường 2 quận Tân Bình

Bán nhà đường Sông Đà phường 2 quận Tân Bình

Diện tích: 92m² ngang 4,5m, dài 20m, giá 20 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Nam, đường nhựa 12m.
Bán nhà đường Trần Văn Dư phường 13 quận Tân Bình

Bán nhà đường Trần Văn Dư phường 13 quận Tân Bình

Diện tích: 79m² ngang 16,7m, dài 5,5m, giá 27 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Nam, đường nhựa 8m.
Bán nhà đường Hoàng Hoa Thám phường 13 quận Tân Bình

Bán nhà đường Hoàng Hoa Thám phường 13 quận Tân Bình

Diện tích: 51,3m² ngang 4m, dài 13m, giá 13 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Tây Nam, đường nhựa 10m.
Bán nhà đường Bàu Cát phường 12 quận Tân Bình

Bán nhà đường Bàu Cát phường 12 quận Tân Bình

Diện tích: 287m² ngang 12m, dài 26m, giá 40 tỷ, Sổ Hồng, hướng: Đông Nam, đường nhựa 6m.
Đầu 1 2 Cuối 

Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỬU LONG VIỆT NAM

Địa chỉ: 19 Lê Ngân, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 0909 078 035 Xuân Lâm
© 2011 Cửu Long® - All Right Reserved.
Top